Skip to main content

Algemene voorwaarden

De Bossenhoek werkt volgens de ANBOS richtlijnen.

Afspraken
Afspraken kunnen bij De Bossenhoek gemaakt worden via mail, Whats app of de telefoon. Ik vraag om een aantal gegevens, zodat ik de afspraak kan bevestigen en je kan herinneren aan de gemaakte afspraak. Spreek gerust het antwoordapparaat in.

Aangezien ik ruim de tijd plan voor een afspraak is het van belang dat je op tijd aanwezig bent. Ook niet te vroeg. Red je het niet om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn? Laat dat mij dan zo spoedig mogelijk telefonisch weten. Dan kunnen we bekijken of we de behandeling kunnen laten doorgaan in de resterende tijd.

Annuleren
Als je niet fit bent, door ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis genoodzaakt bent je afspraak te annuleren of te verzetten dan kan dit enkel telefonisch via telefoonnummer 0478-641264/06-18816836.
Daarnaast wil ik je vragen om dit zo spoedig mogelijk (het liefst 24 uur van tevoren, indien mogelijk) aan mij door te geven zodat ik andere afspraken kan plannen.

Ruilen
Als je een aangekocht artikel wilt ruilen kan dit enkel binnen 14 dagen met kassabon. Je kunt het artikel dan ruilen voor een ander artikel. We geven bij De Bossenhoek geen geld retour. Voedingssupplementen en geopende of gebruikte verpakkingen kunnen niet geruild worden.

No show en annuleren
Binnen 24 uur
Als je niet tijdig informeert zal ik dit de eerste keer voor mijn rekening nemen. De tweede keer dat dit gebeurt zal ik 50% van de gereserveerde tijd voor mijn rekening nemen. De andere 50% zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen. Je ontvangt hiervoor een factuur.

WhatsApp
De Bossenhoek is ook te bereiken via WhatsApp, voor vragen en informatie (+31 6 18816836). Afspraken kunnen niet via WhatsApp geannuleerd worden. Dit kan enkel telefonisch.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen De Bossenhoek en de consument.

Verantwoording, toestemming en eigen risico:
Alle opdrachten van de klant van De Bossenhoek zijn op eigen risico.

Aansprakelijkheid:
De Bossenhoek mag ervoor kiezen de consument een behandeling te weigeren wanneer zij dit medisch niet verantwoord vindt.

De Bossenhoek doet haar uiterste best om het best en beoogde resultaat te behalen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan is De Bossenhoek alsnog niet aansprakelijk, tenzij komt vast te staan dat deze schade door een ernstige tekortkoming/schuld of grove opzet is te wijten.

Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen meteen, of uiterlijk binnen 7 dagen na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan telefonisch, schriftelijk of digitaal bij De Bossenhoek in te dienen.
In geen enkel geval zal een klacht leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

04-08-2020